วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Bobcat 2010 Drifting JDM

55 ไมไ่ด้อัพเดทมานานมาก โชว์รถที่กำลังทำไปซะหน่อยเนอะ
ก็ทำได้หลายวัน ละ คิดไว้ว่าจะทำนานละแต่พึ่งมีโอกาสว่าง6 ความคิดเห็น: